BUS folder

Foldertext BUS

Till dig som använder bilder

I dag är det ett ständigt flöde av bilder i tryckta och digitala medier. Bilder berör. Bilder gör texter levande. Bilder illustrerar. Bilder skapar förståelse och sammanhang. Bakom varje bild finns en konstnär. En människa av kött och blod. En konstnär som ska ha betalt för sitt kreativa arbete.

Om du vill återge en bild i tryckt form eller digitalt krävs det nästan alltid tillstånd före publicering och användningen är ofta förknippad med en avgift. Kontakta oss så hjälper vi dig att skaffa rättigheterna som behövs. Vi kan reglerna och har kontakterna. Genom oss får du på ett enkelt och smidigt sätt veta vad som gäller och papper på att du har rätt att publicera bilden.

Och vi ser till att konstnären får betalt för bildanvändningen.

Om du vill återge bilden för ett enstaka tillfälle ansöker du om tillstånd hos oss. Om du använder bilder mer regelbundet kan det vara förmånligt för dig att ingå ett avtal. Kontakta oss så lotsar vi dig rätt.

BUS – en serviceorganisation för bildanvändare

BUS – Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, företräder omkring 8 000 svenska och 80 000 utländska upphovsmän i frågor som rör deras upphovsrätt. I samverkan med varje enskild upphovsman eller genom avtal med våra samarbetsorganisationer runt om i världen ser vi till att upphovsmannen får betalt för sin upphovsrätt när en bild återges i tryckt form eller digitalt. Vi bevakar också att den ideella rätten respekteras. BUS är en ekonomisk förening som drivs utan vinstintresse.

Bildanvändning regleras i upphovsrättslagen

De verk som en konstnär, illustratör, konsthantverkare eller formgivare skapar har ett upphovsrättsligt skydd. Det innebär att verket i regel inte får återges utan tillstånd. Skyddet regleras i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Upphovsrätten omfattar även en ideell rätt. Denna innebär att upphovsmannen har rätt att bli namngiven och att förändringar av verket inte får ske utan särskilt tillstånd.

Välkommen att kontakta oss för mer information och rådgivning

BUS – Bildkonst Upphovsrätt i Sverige

Hornsgatan 103, 117 28 Stockholm. Tel. 08-545 533 80, fax 08-545 533 98. www.bus.se

 

Text och produktion på uppdrag på BUS. Mer information: www.bus.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>