Lundberg krattar

Fredrik Lundberg ökar sin makt

Fastigheter lade grunden till förmögenheten. Innehav i bolag som Hufvudstaden, Holmen och Handelsbanken har gjort familjen Lundberg till en av Sveriges rikaste. Hur det gick till har jag skrivit om i Tidningen Aktiespararen under titeln ”Lundberg krattar för maktskifte” tidigare i år. På sistone har Fredrik Lundberg ökat sin makt och tagit nya steg in i Handelsbanksfären. Han har nyligen valts till ordförande i Industrivärden och erhållit en rad andra tunga roller i svenskt näringsliv.  Döttrarna bidar sin tid mer eller mindre aktivt. Här kan du läsa personporträttet:

Lundberg krattar för maktskifte

Fastigheter lade grunden till förmögenheten. Portföljinnehaven gjorde klanen Lundberg till en av Sveriges rikaste. Fredrik Lundberg lär sikta på tio år till innan döttrarna tar över.

Tiden kräver att näringslivspersonligheter ska odla sitt varumärke och synas i alla möjliga sammanhang. Fredrik Lundberg gör tvärtom. Han är en doldis med ett sparsmakat umgänge och jobbar på med det han är bra på. Investeringar och fastigheter. Lundbergs är efter drygt 70 år en av Sveriges mest inflytelserika företagskoncerner med stora innehav i flera svenska börsbolag som Hufvudstaden, Holmen, Handelsbanken och Industrivärden. Värdet på Lundbergs marknadsvärderade innehav uppgick 20 november 2014 till omkring 47 miljarder kronor enligt företaget. Framgångarna som företagsägare och investerare har också gjort Fredrik Lundberg med familj till en av Sveriges rikaste.

Allt började i Norrköping 1944. Lars Erik Lundberg var 24 år när han startade det som senare kom att kallas Lundbergs. Han var byggmästare av den gamla sorten som köpte mark och byggde fastigheter. Snart kompletterades verksamheten med förvaltning av bostadshus och kommersiella fastigheter. Att köpa, bygga och förvalta blev företagets specialitet och verksamheten växte i mellersta och södra Sverige. Fredrik Lundberg växte upp i en familj där företagandet stod i centrum:

– Då lär man sig ett och annat. Jag fick goda värderingar, som att alltid göra rätt för mig och uppträda med bondförnuft. Utan sunda värderingar lyckas man inte i långa loppet, sa han i en intervju i Aktiespararen i maj 2006.

Sonen började på faderns företag 1977, efter studier på både Handelshögskolan och KTH, och blev vd 1981. Han var då 30 år. I och med det började en ny fas i företagets historia och Lundbergs börsnoterades 1983. Om de åren har han berättat för tidningen Näringslivet i Norrköping i maj 2014:

– Vi började köpa börsnoterade aktier, köpte och startade finansbolag och sju mindre industribolag. Jag såg en brist på ägare som ville och kunde ta ansvar och jag har alltid tyckt att det är viktigt att vara genuint intresserad av det man håller på med. Ledarskapet är helt avgörande för ett företag.

Under de åren bidrog den unge mannens affärssinne och intresse för aktier och ägande till att företaget förändrades i takt med tiden. Långsiktighet och balanserat risktagande blev ledorden. Trots det mötte Lundbergs stora utmaningar i samband med den svenska finanskrisen i början av 1990-talet. Företaget fick gå in med mycket kapital i Modo och Östgöta Enskilda Bank. I dag står Lundbergs stadigt på två ben; fastighetsrörelsen och portföljen med stora innehav i börsbolag. Grundarens byggbolag Fastighets AB L E Lundberg är numera ett helägt dotterbolag till det börsnoterade investeringsföretaget L E Lundbergföretagen AB.

Fredrik Lundbergs drivkraft är att bygga företag och utveckla verksamheter. Det har professor emeritus Sven-Erik Sjöstrand sett på nära håll. Han var Fredrik Lundbergs lärare på Handelshögskolan, men de lärde känna varandra på riktigt först när Fredrik Lundberg ringde sin tidigare lärare på 1980-talet och ville ha honom som styrelseledamot i Siab, som senare blev NCC. De blev vänner med tiden och Sjöstrand är numera engagerad i Lundbergsstiftelserna.

– Han är väl så mycket industriman som finansman, säger Sven-Erik Sjöstrand.

Han ser i Fredrik Lundberg en stark person och ägare som kan företagens verksamhet mycket väl. Han är aktiv och långsiktig som ägare. Och han utövar ett tydligt ledarskap från första stund:

– Som huvudägare tar han snart klubban och tar ett tydligt ansvar för verksamhetens styrning. Han är dubbelt kompetent och har den ovanliga förmågan att behärska både företagets finansiella flöde och det operativa flödet.

Långsiktighet och verkligt aktivt ägande, som Fredrik Lundberg kallar ägande av kött och blod, är viktiga inslag i sättet att göra affärer och investeringar. Och försiktighet är hans mantra. Det tilltalar stjärnförvaltaren Simon Blecher:

– Jag hatar risk. Fredrik Lundberg undviker risk och är försiktig med belåning. Han återinvesterar, äter sig in i företagen han investerar i och hanterar allt som sin egen portfölj. Han går sin egen väg och struntar i omgivningen. Det händer att jag som förvaltare tar rygg på Fredrik Lundberg. Han är något av en svensk Warren Buffett, säger han.

Som fondförvaltare letar Simon Blecher bland annat efter företag som har dolda tillgångar och ger rabatt på eget kapital. Lundbergs är ett favoritföretag i portföljen. Företaget har egna fastigheter, som är lågt värderade, det finns övervärden i Hufvudstadens fastigheter och Holmen har mycket undervärderad skog. Genom Lundbergs ägande i båda bolagen får man både hängslen och livrem. Det passar en försiktig investerare:

– När jag köper aktier i Lundbergs får jag rabatt på rabatt på rabatt, säger Simon Blecher.

Fredrik Lundberg är en industriman som också investerar. Både i bolagets regi och som privatperson. Som investerare är han långsiktig, tar inga risker, har få innehav, lånar inte på aktier och köper ofta aktier när börsen är lågt värderad. Och Fredrik Lundberg använder kassaflödet på ett aktivt sätt, precis som Warren Buffett, och investerar både kassaflöde och utdelningar i företag som han är engagerad i. Samtidigt har Lundbergs fördelar av att företaget drivs som ett aktiebolag:

– Vi har kunnat slussa pengar från det ena till det andra och ge koncernbidrag mellan olika delar i företaget – fastighetsrörelsen genererar ju ett väldigt bra kassaflöde som vi har kunnat använda till andra investeringar, sa Fredrik Lundberg i en intervju med Affärsvärlden i juni 1999.

Möjligen är det därför som Lundbergs ofta är sent med sina rapporter vilket förvånar en del analytiker. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med bred marginal överstiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar. Och det gör företaget med råge. Lundbergs genomsnittliga årliga totalavkastning har under den senaste 5-årsperioden varit +15,7 procent mot börsens 10,8 procent, enligt SIX News. I en intervju med nyhetsbloggen i november 2014 sa Fredrik Lundberg att enskilda år inte är avgörande för Lundbergs, utan utvecklingen över tid:

– Det avgörande för oss är att vi ser att de bolag som ingår i portföljen utvecklas på ett bra sätt. Vi har ett långsiktigt perspektiv på våra investeringar. Fredrik Lundberg är känd för att bara investera i företag som han förstår sig på. Investeringsportföljen består av ett mindre antal bolag och röstandelarna är ofta större än storleken på investeringen. Störst är inte alltid bäst, som han själv brukar säga. I några av de största innehaven Hufvudstaden (andel av kapital 45 procent och röstandel 88 procent) och Holmen (andel av kapital 33 procent och röstandel 62 procent) märks det att det har funnits en strävan efter att ha en dominerande ställning.

Det sägs att Fredrik Lundberg är envis och har ett starkt kontrollbehov. Det tycker inte Henrik Sjölund alls. Han är ny vd på Holmen sedan april 2014, efter många år på Holmen Paper:

– Fredrik Lundberg är rak, enkel och tydlig. Han är väldigt engagerad och påläst. Och han är insatt i detaljerna. Allt blir så mycket enklare på det sättet. Jag tror inte att det finns så många bollplank av hans kaliber i Sverige, säger han.

Men är makt viktigt för honom?

– Han är en av Sveriges främsta företagsägare. Fredrik Lundberg är en god lyssnare men vet vad han vill. Jag tycker att han har ett avspänt förhållande till makt. Som jag ser det är han ute efter viss exekutiv makt för att kunna utföra sitt aktiva ägande, säger Sven-Erik Sjöstrand.

Han hävdar att det krävs både hög kompetens och uthållighet om man ska lyckas övertyga Fredrik Lundberg om något han från början inte tror på. Det gäller även för de vänner och medarbetare som lyckats erövra hans förtroende. Fredrik Lundberg väljer sina företag, medarbetare och vänner med omsorg. Och han förefaller lika långsiktig när det gäller alla dessa relationer, menar Sjöstrand.

Fredrik Lundberg är något av en solitär i svenskt näringsliv även om han kommit Handelsbankssfären närmare med åren. Fredrik Lundberg har som andra prominenta personer ingått i Kung Carl XVI Gustafs jaktlag, men han har inget stort nätverk inom näringslivet. Han är van att gå sin egen väg och har en stark integritet. Det finns få anekdoter om Fredrik Lundbergs privatliv. Ändå talas det då och då om familjen Lundbergs lyxliv, glamourösa fester, privatjetfärder och det okänsliga bygget av det palatsliknande Villa Ekudden i Djursholm, dit familjen flyttade 1993 efter åtta års skatteförmånligt boende i Schweiz.

Familjen har alltid varit central för Fredrik Lundberg. Han delar sitt liv med hustrun Anne-Marie sedan många år. De har två döttrar. Louise, som föddes 1979, och Katarina som är två år yngre. Sommarstället i Arkösund har länge varit den fasta punkten på somrarna och där samlas familjen fortfarande. Som kontrast till den svenska sommaren har Fredrik Lundbergs en fäbless för vintersport. Han åker gärna utförsåkning i Alperna och favoritsporten är curling. Han uppskattar sportens kombination av taktik, teknik och uthållighet.

– Jag brukar spela två, tre tävlingar om året. Det blir inte så många träningar men det är trevligt att hålla kontakt med sporten, sa han i en intervju i Dagens Industri, februari 2014.

Fredrik Lundberg har varit juniorvärldsmästare i curling och sponsrar det svenska herrlandslaget i curling. Att hans engagemang är långsiktigt stod klart när IFK Norrköping föll ur högsta serien. Lundbergs stod fast vid sitt sponsorskap och i dag är fotbollslaget tillbaka i Allsvenskan igen.

Det tycks vara en trend att skickliga, välutbildade och drivna döttrar tar över efter sina föräldrar. När det har kommit till generationsväxling i familjeföretag som Ax-son Johnson, Schörling och Stenbeck har det varit självklart att kvinnorna ska ta över när det är dags, om de vill och kan sin sak. Fredrik Lundbergs döttrar Louise Lindh och Katarina Martinson har introducerats i verksamheten, aktier förs över i omgångar till nästa generation och båda är sedan 2010 ledamöter i L E Lundbergföretagens styrelse. De ingår också i andra styrelser inom Lundbergssfären. Louise Lindh har också en operativ roll i fastighetsbolaget som lade grunden till familjeföretaget. Båda döttrarna har tagit examen på Handelshögskolan. Med tiden lär de ta över efter fadern, även om det inte är någon lätt uppgift att ersätta Fredrik Lundberg, som har en tung ryggsäck av erfarenheter och kunskap. Men det är ingen brådska. De unga kvinnorna behöver få tid att utvecklas och växa in i sina roller:

– Jag tror att det kan ta tio år innan generationsskiftet är klart på Lundbergs. Om jag känner Fredrik Lundberg rätt kommer övergången ske planerat och över tid. 63 år är ingen ålder. Äldres erfarenheter och kunskap tas till vara alldeles för dåligt i västvärlden, säger Sven-Erik Sjöstrand.

Och de verkar vara på god väg. Katarina Martinson är inte operativt engagerad i Lundbergs, men hon är bland annat styrelseledamot i Husqvarna. Louise Lindh brinner för Lundbergs och har sedan 2008 som vice vd i Lundbergs fastighetsbolag genomfört en generationsväxling och startat nya projekt med ung lust och energi. I en intervju i Fastighetsvärlden i mars 2013 höll hon inte med om att fastighetsbranschen är tråkig:

– Nej, det är jättekul. Jag tror många har en felaktig uppfattning om fastigheter som något tråkigt. Jag tycker att det är otroligt spännande och intressant.

På drygt 70 år har familjeföretaget utvecklats från byggföretag till investeringsföretag och Lundbergs är i dag en maktfaktor i svenskt näringsliv. Lundbergs har gjort affärer i tre generationer och växer stadigt med sikte på framtiden. Inte för inte har Lundbergs under 2014 både ökat innehavet i börsbolaget Indutrade och förvärvat en kontorsfastighet på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Cirkeln sluts.

 Anders Ström, Aktiespararen januari 2015

Källa: Tidningen Aktiespararen. Texten får ej användas av annan part. Ange källan vid citat. Artikeln finns också på www.aktiespararna.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>